سوالات متداول خدمات گلدیران

نحوه ثبت درخواست در خدمات گلدیران چگونه است؟

به سیستمی که به صورت تخصصی برای مدیریت، ارسال و پیگیری درخواست طراحی شده و ابزارهای ایجاد، ارسال، دریافت درخواست را در اختیار مشترکین قرار می دهد، سامانه درخواست می گویند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله " درخواست خدمت " را در وبلاگ گلدیران مطالعه کنید.

به سیستمی که به صورت تخصصی برای مدیریت، ارسال و پیگیری درخواست طراحی شده و ابزارهای ایجاد، ارسال، دریافت درخواست را در اختیار مشترکین قرار می دهد، سامانه درخواست می گویند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله " درخواست خدمت " را در وبلاگ گلدیران مطالعه کنید.