چرا تلویزیون ال جی صدا دارد ولی تصویر ندارد

۲۰۱۹-۰۷-۰۶ ۱۴:۴۴:۲۳
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه


تلویزیون ال جی صدا ندارد؟
اگر تلویزیون الجی شما تصویر دارد ولی صدا ندارد، پیشنهاد میکنیم این ویدیو را ببینید تا بتوانید به راحتی علت قطع شدن صدای تلویزیون را متوجه شوید.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری از محتویات این بخش استفاده کنند.